DARBĪBAS JOMAS

MAKSĀTNESPĒJA

Maksātnespēja ir mūsu pamata specializācija no 2010. gada.

 • Bezmaksas konsultācijas fizisko un juridisko personu procesa jautājumos;

 • Dokumentu sagatavošana procesa ierosināšanai;

 • Maksātnespējas procesa pieteikuma sastādīšana tiesai;

 • Klienta pārstāvniecība tiesā un citās instancēs;

 • Sadarbība ar atbildīgām personām un iestādēm maksātnespējas procesa norises laikā.

KOMERCTIESĪBAS

 • Dokumentu sagatavošana komercdarbības uzsākšanai;

 • Grozījumu veikšana komercsabiedrības pamatdokumentos;

 • Uzņēmumu likvidācija, 

darījumi ar

NEKUSTAMO ĪPAŠUMU

 • Konsultācijas par nekustamā īpašuma iegādi, pārdošanu, dāvināšanu, mantošanu, ieķīlāšanu, utt;

 • Dokumentu sagatavošana un analīze;

 • Darījumu noformēšana pie zvērināta notāra.

ĢIMENES TIESĪBAS

gimene.png

 • Laulības šķiršana;

 • Laulāto mantiskās attiecības;

 • Uzturlīdzekļu piedziņa.

SAISTĪBU TIESĪBAS

Saistību-tiesības.png

 • Parādu piedziņa;

 • Dokumentu (līgumu, prasības pieteikumu, sudzību, u.c.) sagatavošana un analīze;

 • Klienta pārstāvība tiesā un pirmstiesas procesā.