FIZISKO PERSONU MAKSĀTNESPĒJA

KONSULTĀCIJA

Mēs sniedzam bezmaksas konsultāciju, kuras laikā informējam Jūs par to,

- Kas ir maksātnespējas process;

- Kādas ir tā galvenās priekšrocības;

Kādas ir maksātnespējas procesa izmaksas;

Kādi ir procedūru termiņi;

Kādas kļūdas nedrīkst pieļaut, utt.

 

Analizējot katru konkrētu situāciju, mēs nosākam, vai maksātnespējas process ir piemērots Jums un nepieciešamības gadījumā piedāvājam alternatīvas izlīguma iespējas.

iesniegšanai tiesā

DOKUMENTU SAGATAVOŠANA

Novērtējot mūsu klientu laiku, mēs paši uzņemamies rūpes par visu procesa ierosināšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanu no valsts un pašvaldības iestādēm, ka arī no klientu kreditoriem.

Mēs strādājām, lai mūsu sagatavotais dokumentu komplekts pēc iespējas precīzāk atspoguļotu tieši Jūs skarošu problēmu.

Tādējādi, visiem mūsu klientiem ir garantēta maksātnespējas procesa ierosināšana un bankrota procedūras uzsākšana.

BANKROTA PROCEDŪRA

Brīdī, kad pieteikums par maksātnespējas procesa ierosināšanu ir apmierināts ar attiecīgo tiesas spriedumu, tiek uzsākts maksātnespējas procesa pirmais posms - bankrota procedūra, kuras ietvaros fiziskā persona ir aizsargāta no tiesvedības un tiesu lietu izpildes. Tiek pārtraukts arī aizdevumu procentu un līgumsodu aprēķins.

Bankrota procedūras stadijā mēs palīdzam Jums sadarboties ar tiesas iecelto maksātnespējas administratoru, pēc viņa pieprasījuma iesniedzot visas nepieciešamas ziņas un dokumentus par Jūsu lietu.

SAISTĪBU DZĒŠANA

Pēc bankrota procedūras pabeigšanas tiek uzsākts maksātnespējas procesa otrais posms, jeb saistību dzēšanas procedūra, kuras ietvaros tiek apmierinātas kreditoru prasības.

Procedūras gaitā mēs, vadoties pēc Maksātnespējas likumā ietvertajiem kritērijiem, aprēķinam Jūsu procesa kopējo termiņu, ikmēneša maksājumu apmēru un izstrādājām tieši Jūsu situācijai piemēroto saistību dzēšanas plānu, ka arī nodrošinām tā iesniegšanu iestādē, kas ir atbildīga par maksātnespējas reģistra kārtošanu - Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, tiesā, maksātnespējas administratoram un katram kreditoram. 

DZĪVE PĒC PROCESA

Pēc saistību dzēšanas plāna veiksmīgas izpildes mēs palīdzam Jums sagatavot un iesniegt tiesā pieteikumu par maksātnespējas procesa pabeigšanu.

Ar neparsūdzamo tiesas spriedumu Jūsu maksātspēja tiek atjaunota, bet iepriekšējās, procesa laikā neatmaksātās parādsaistības - pilnībā dzēstas.